22 nov 2016

Gas-op-Maat

Als samenleving staan we voor de grote opgave om onze energievoorziening rond 2050 klimaatneutraal te maken. Het energiesysteem zoals we dat nu allemaal kennen, zal hiervoor ingrijpend moeten veranderen. De gassector onderschrijft de noodzaak van een klimaatneutrale toekomst. De inzet van gas (dat wil zeggen alle gasvormige energiedragers met inbegrip van biogas en duurzaam geproduceerde waterstof) zal daarom wijzigen en daardoor ligt een nieuwe rol in het verschiet. Deze politiek-maatschappelijke discussie speelt nu. Van een standaardvoorziening ontwikkelt gas zich steeds meer tot maatwerk. Dat wil zeggen dat per situatie wordt bekeken wat de beste energievorm is. Dit betekent enerzijds dat aardgas alleen daar wordt ingezet waar geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn en waar het de meeste waarde voor de samenleving oplevert. Anderzijds vinden door innovaties steeds meer vormen van hernieuwbaar gas, zoals groen gas en waterstof, hun weg in de energievoorziening. Deze gasvormen kunnen dezelfde systeemrollen vervullen als aardgas, maar zijn wel volledig duurzaam. Kortom, het uitgangspunt van de gassector is: ‘Gas-op-Maat’.

Door de ‘maatwerk-aanpak’ van aardgas, de inzet van innovaties en hernieuwbare gassen en door een slim samenspel met andere energiebronnen, kan de energievoorziening als geheel ook betrouwbaar en betaalbaar blijven. Hiervoor moeten we de ogen op de bal houden: een klimaatneutrale toekomst en daarom  een focus op de reductie van CO2. Wij geloven dat een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 haalbaar is. In deze brochure leest u hoe we als gassector daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren. De animatie laat zien hoe de rol van gas in de gebouwde omgeving zal veranderen.

gas-op-maat

gas-op-maat