8 mrt 2017

Gasunie draagt bij aan Green Deal Aardgasloze wijken

Vandaag heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met gemeenten, netbeheerders en provinciën een Green Deal getekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Gasunie ondersteunt als partner deze Green Deal, omdat wij met onze kennis en infrastructuur een belangrijke rol kunnen spelen om de energievoorziening te verduurzamen en de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het doel van de Green Deal is om vanuit concrete initiatieven inzicht te krijgen wat nodig is om het gezamenlijke doel te realiseren: een CO2-arme samenleving in 2050.

Met de ondertekening van de Green Deal, die mede ondertekend wordt door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin de route naar 2050 wordt geschetst. Gasunie zal binnen de Green Deal onder meer de kennis en ervaringen delen die zij met verschillende partners heeft opgedaan met hybride warmtepompen die gebruik maken van groen gas. De combinatie hybride warmtepomp en groen gas laat zien dat een aardgasvrije, CO2 neutrale warmtevoorziening op korte termijn te realiseren is en bovendien betaalbaar is. Voor een à twee miljoen woningen in Nederland zal warmtelevering via warmtenetten niet weggelegd zijn en is een volledig elektrische verwarming economisch niet haalbaar. Voor deze woningen is besparing met hybride warmtepompen de beste oplossing en kan de gasvraag met deze technologie sterk teruggebracht worden en de komende jaren met een toenemende productie van hernieuwbaar gas volledig CO2-neutraal worden gemaakt.

De Green Deal Aardgasloze wijken past in de visie van Gasunie om gezamenlijk toe te werken naar een klimaatneutrale energietoekomst in 2050, die betaalbaar en betrouwbaar is. Hiervoor moeten we de ogen op de bal houden: een klimaatneutrale toekomst en daarom een focus op de reductie van CO2.

Marijke Kellner - manager Energietransitieteam
Marijke Kellner - manager Energietransitieteam
Minister Kamp
Minister Kamp