14 apr 2016

Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

Vandaag, donderdag 14 april, tekenen minister Henk Kamp minister van Economische Zaken, en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend. Dit gebeurt tijdens de Innovation Expo in Amsterdam. Gasunie is een van de mede-ondertekenaars.

In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten, én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een bio-based economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. Naast de ministeries ondertekenen DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe de Green Deal. Ulco Vermeulen (Business Development & Participations) is in zijn hoedanigheid van voorzitter van Groen Gas Nederland aanwezig en zal een bijdrage op het podium verzorgen. Tevens is door Groen Gas Nederland een persbericht uitgegeven.

Voor de ontwikkeling van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de duurzame energiemix is deze samenwerking belangrijk. Het gaat er namelijk om biomassa zo efficiënt mogelijk in te zetten als grondstof én als energiebron. Dat kan via ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe omzettingstechnieken zoals bio-raffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren.

Hernieuwbaar gas: onmisbaar voor CO2-neutraal 2050

Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. In deze sector bieden wind- en zonne-energie geen of onvoldoende soelaas. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt. Voor Gasunie en de hernieuwbaar-gassector essentieel om de ambitie van een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 waar te maken.

Biomassaketens en innovatie

Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied nog tamelijk moeilijk van de grond. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk aan de hand van concrete business cases te onderzoeken waar dat aan ligt en wat er voor nodig is om tot rendabele projecten te komen. Zo willen de ondertekenaars de weg vrijmaken voor investeringen in bestaande en nieuwe biomassastromen en in innovaties voor betere toepassingen. Het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden is nodig om op dit soort nauwelijks ontgonnen terreinen rendabele projecten te kunnen starten. Gasunie gelooft in samenwerking – zoekt daar steeds partners voor – we brengen dat onder meer tot uiting via het credo Let’s Design Our Energy (www.letsdesignourenergy.nl).

Biomassa pijler in vergroening grondstoffen en verduurzaming energiemix

Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bio-raffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

Cascadering

Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: de hoogwaardige grondstoffen worden het eerst aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels, met toepassingen voor de industrie. Uiteindelijk wordt uit het restproduct via vergisting, vergassing en raffinage duurzame energie gewonnen in de vorm van hernieuwbaar gas. Op deze wijze kunnen alle waardevolle componenten uit bestaande biomassastromen volledig benut worden. Deze optimalisering van waarde creëert mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa. De overheid beschouwt de ontwikkeling van deze meervoudige verwaarding van biomassa als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening.