28 nov 2017

Havenbedrijf Rotterdam treedt toe tot North Sea Wind Power Hub-consortium

Het North Sea Wind Power Hub-consortium, dat tot nu toe bestond uit TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie, verwelkomt met de toetreding van Havenbedrijf Rotterdam een sterke partner met een duidelijke duurzame strategie. De recente ervaring van het Havenbedrijf met het creëren van land op zee is een belangrijke aanwinst voor het consortium.

Parijs-akkoorden realiseren met wind op zee

De energienetwerkbedrijven en het Havenbedrijf bundelen hun krachten voor de totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’, een duurzaam energiesysteem op de Noordzee dat in de periode na 2030 een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Een door het consortium ontwikkeld scenario, gebaseerd op de COP21-doelen van de Parijs-akkoorden, gaat uit van 180 GW aan offshore-windvermogen op de Noordzee in 2045. Volgens berekeningen die het Havenbedrijf Rotterdam heeft laten doen, is voor verduurzaming van alleen al de Rotterdamse industrie 27 tot 49 TWh nodig. Dergelijke hoeveelheden zijn alleen met wind op zee te realiseren.

Voordelen van stroom- en gassystemen combineren

Centraal in deze visie staat de aanleg van één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’. Er kan een groot aantal windturbines c.q. offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden. Bovendien kan de  windstroom op een Power Link Island worden omgezet naar duurzame waterstof voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan ook een impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Lees hier het persbericht dat vandaag hierover is uitgegeven.