5 apr 2016

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

 • Record hoeveelheid gas verhandeld op TTF
 • Slechts 1 transportonderbreking waarbij 1 aangeslotene kortstondig geen gas heeft ontvangen
 • € 332 miljoen dividend aan Nederlandse staat
 • Reductie footprint
 • 100ste LNG-tanker meert aan bij Gate terminal
 • Nieuwe Elbe-duiker aangelegd en oude succesvol verwijderd
 • Publicatie eerste Netwerk Ontwikkelingsplan GTS
 • Start bouw LNG break-bulkfaciliteit in Rotterdamse haven
 • EnTrance opent nieuwe energieproeftuin
 • Obligatielening van € 500 miljoen afgelost
 • Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie opgericht

Dit zijn een aantal resultaten over 2015 uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Het jaarverslag bevat een toelichting op onze strategie, onze doelstellingen en resultaten. In de jaarrekening worden onze financiële resultaten weergegeven.

Daarnaast bevat het jaarverslag ons waardecreatiemodel, de managementagenda voor de komende jaren en een analyse van onze sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Ook is er een drietal infographics in opgenomen over LNG, EnergyStock en Kwaliteitsconversie.