20 apr 2017

Natuur & Milieu en Gasunie: zeewier wordt belangrijk voor duurzame energietoekomst Nederland

Een vandaag (donderdag 20 april) gepubliceerde studie van DNV GL laat zien dat in Nederland in 2035 een substantiële hoeveelheid (203 PJ) biomassa beschikbaar is voor de opwekking van hernieuwbare energie. Een flink deel hiervan zal kunnen komen van zeewier. Gasunie en Natuur & Milieu pleiten in een persbericht gezamenlijk voor krachtige innovatieprogramma’s om het potentieel van zeewier te ontwikkelen. Zeewier als bron voor hernieuwbare energie biedt onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee. Bovendien biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie.

Ruim de helft van de beschikbare hoeveelheid biomassa kan omgezet worden in groen gas. Het is voor het eerst dat de beschikbaarheid van biomassa in de energievoorziening van de toekomst zo uitgebreid in kaart is gebracht. Dat is belangrijk omdat nu duidelijk wordt hoe groot de bijdrage kan zijn van biomassa en groen gas van eigen (zee)bodem aan de duurzame energievoorziening, naast zon en wind. Het onderzoek noemt naast zeewier ook afvalhout en agrarische reststromen als biomassabronnen voor hernieuwbare energie.