18 jun 2018

Onderzoeksbureau CE Delft: ‘Blauwe waterstof’ zet waterstoftransitie in gang’

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie, maar de ontwikkeling van een waterstofketen kent ook grote investeringsinspanningen en -risico’s. Bureau CE Delft concludeert dat groene (uit duurzame stroom verkregen) waterstof nu nog duurder is dan CO2-neutrale ‘blauwe’ waterstof (uit aardgas, waarbij CO2 ondergronds wordt opgeslagen), maar dat prijsverschil zal de komende jaren veel kleiner worden. Nú starten met de blauwe route is essentieel in het op gang brengen van de waterstoftransitie.

Volgens Frans Rooijers, directeur van CE Delft, is het noodzakelijk om snel de eerste stappen te zetten naar een waterstofinfrastructuur. “Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager, enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien, anderzijds om een deel van het aardgasgebruik te vervangen door klimaatneutraal gas.”

Het rapport is vandaag aangeboden aan Manon Janssen, voorzitter van de sectortafel Industrie, waar partijen voor het Klimaatakkoord afspraken maken over de maatregelen die de industrie gaat nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.