3 sep 2019

Pieter Duisenberg nieuw lid Raad van Commissarissen Gasunie

Per 1 september jongstleden is de heer drs. Pieter J. Duisenberg RC door de minister van Financiën (aandeelhouder van N.V. Nederlandse Gasunie) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Gasunie. Dit is gebeurd op voordracht van de Raad van Commissarissen.

Pieter Duisenberg (52) is voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Daarvoor is hij lid geweest van de Tweede Kamer en heeft hij in senior posities in de energiesector gewerkt. Rinse de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Pieter Duisenberg heeft een brede bestuurlijke en politieke ervaring die hij combineert met expertise op het gebied van (hernieuwbare) energie en financiën. Hij is daarmee een waardevolle aanvulling in de Raad van Commissarissen, zeker gelet op Gasunie’s ambities op het vlak van de energietransitie”.