14 jul 2016

Stichting Natuur & Milieu en Gasunie tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 14 juli hebben Stichting Natuur & Milieu en Gasunie een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen hebben we tot doel om bij te dragen aan de energietransitie. Ons doel is samen projecten te ontwikkelen en om elkaar scherp te houden. Dit doen we door met elkaar in dialoog te gaan over verschillende actuele onderwerpen in de energietransitie, en door tot concrete projecten en activiteiten te komen die de energietransitie versnellen. We willen bijvoorbeeld samen werken aan duurzame warmte in de gebouwde omgeving.