17 jun 2019

Voorlopig advies over maatregelen om de Groningenproductie te reduceren

Op 11 juni heeft Gasunie Transport Services de minister van Economische Zaken en Klimaat een voorlopig advies gestuurd over de maatregelen voor de afbouw van de gaswinning in Groningen. In deze brief geven wij aan dat onze inschatting is dat een niveau van maximaal 12 bcm (uitgaande van een gemiddeld jaar) met een combinatie van alle mogelijke maatregelen, verhoogde inzet van bestaande middelen, versnellen van toekomstige maatregelen en inzet van eenmalige opties, haalbaar is. Randvoorwaarde is wel dat de toename van seizoensfluctuaties die deze maatregelen zullen veroorzaken door het Staatstoezicht op de Mijnen acceptabel worden geacht. De maatregelen vereisen nadere uitwerking om de precieze omvang, effecten op andere onderdelen, haalbaarheid en timing te bepalen. Hierover zullen we uiterlijk eind juli van dit jaar advies geven.