26 nov 2018

Waterstof Coalitie: concrete plannen voor een vliegende start van de waterstofeconomie

De Waterstof Coalitie, een groep van 27 milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven, waaronder ook Gasunie, heeft vorige week een concreet voorstel neergelegd bij de onderhandelingstafels voor het Klimaatakkoord. De coalitie wil zich sterk maken voor de ontwikkeling van drie á vier Gigawatt conversiecapaciteit voor groene waterstof in 2030. De waterstof moet gemaakt gaan worden via grote elektrolysers van honderd megawatt of meer – een omvang die nu nog ongekend is. De elektrolysers moeten aan de kust komen, waar groene stroom van de Noordzeewind aan land komt. Met deze conversiecapaciteit aan de kust kan de industrie haar processen verduurzamen en CO2-vrij maken.

Grotere elektrolysers

De coalitie wil bovendien zorgen dat er in 2030 elektrolysers beschikbaar zijn met een capaciteit van zelfs één gigawatt (duizend megawatt), zodat vanaf dan ook de enorme hoeveelheden windenergie al op zee, op speciale eilanden, omgezet kunnen worden in waterstof en per pijpleiding naar het land gebracht kan worden. In die hoeveelheden is energietransport in gasvorm efficienter dan via kabels.

'Backbone' voor nieuwe ketens

Waterstof is nieuw: er zullen compleet nieuwe ketens tot stand gebracht moeten worden, waarin aanbod van waterstof wordt verbonden met de markt – in eerste instantie de industrieën die waterstof nodig hebben voor hogetemperatuurprocessen en als 'groene grondstof' voor bijvoorbeeld kunstmest. Om die nieuwe keten tot stand te brengen moet er tijdig een robuust transportnet op orde zijn, als 'backbone' (ruggengraat) voor die nieuwe keten. Dat is de uitdaging die Gasunie oppakt. Met relatief beperkte aanpassingen – met name aan compressorstations – kan bestaande gasinfrastructuur worden benut. We doen dat nu al in Zeeuws-Vlaanderen. We zijn in staat om in 2030 vijf grote industriële clusters met elkaar te verbinden via een basisnet met een transportcapaciteit van tenminste tien gigawatt. Vanuit Gasunie hebben we vooral meegeholpen om de analyses van vraag en aanbod en infrastructuur in kaart te brengen.

Toekomst

De komende weken wordt aan de klimaattafels de definitieve Klimaatakkoord-tekst voor de inzet van waterstof geschreven. Belangrijk voor Nederland, en ook voor de toekomstige activiteiten van Gasunie.