12 jul 2018

Ate Visser nieuw lid van Raad van Commissarissen Gasunie

fd46ec33-8d82-5cba-8960-dc451aa61f65Per 6 juli jl. is ir. Ate Visser door de minister van Financiën, tevens enige aandeelhouder van Gasunie, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van het gasinfrastructuurbedrijf. Dit is gebeurd op voordracht van de RvC. Ate Visser is 61 jaar en heeft zijn hele loopbaan in vele managementfuncties in binnen- en buitenland gewerkt bij Shell. Gas en LNG waren daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Met deze achtergrond volgt hij binnen de RvC de heer Jean Vermeire op, die eveneens beschikte over grote kennis op dit gebied. De RvB en RvC van Gasunie zijn verheugd dat met deze benoeming de RvC weer op volle sterkte is.