18 apr 2019

Carolina Wielinga benoemd in de Raad van Commissarissen Gasunie

Per 15 april jongstleden is mevrouw drs. Carolina Wielinga RA door de minister van Financiën, als enig aandeelhouder van N.V. Nederlandse Gasunie, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Gasunie (RvC). Dit is gebeurd op unanieme voordracht van de RvC. Carolina Wielinga (48) is CFO van de BDR Thermea Group, een marktleidende multinational in smart thermal comfort solutions. Daarvoor was mevrouw Wielinga onder meer hoofd financial restructuring en recovery bij Rabobank Groep, CFO van Rabo Vastgoedgroep en financieel directeur bij VION Food Group. Zij was commissaris bij Darlin (Teslin) en is werkzaam geweest als consultant en registeraccountant. Rinse de Jong RA, voorzitter van Gasunie’s RvC, geeft aan dat Carolina Wielinga volledig past in het gezochte profiel. Haar bestuurlijke, strategische en financiële expertise worden beschouwd als een waardevolle aanvulling. Zij gaat in de RvC de rol van financieel expert vervullen en wordt benoemd tot voorzitter van de Auditcommissie van de RvC. Mevrouw Wielinga neemt de plaats in van mevrouw drs. Jolanda Poots-Bijl RC, die wegens het bereiken van het einde van haar termijn na de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders is teruggetreden.