8 mrt 2017

Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen

Gisteren, dinsdag 7 maart 2017, heeft de Nederlandse gasassociatie KVGN, tijdens de conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’, een ambitieus pakket voorstellen en maatregelen gepresenteerd. Hiermee wil de gassector zich verbinden aan het SER ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Deze strategische agenda is gericht op het CO2-neutraal maken van de energievoorziening in 2050. De plannen richten zich op verschillende gebieden, zoals de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit/transport, het aanbod van hernieuwbaar gas en systeemintegratie op de Noordzee.

De gassector kan in de gebouwde omgeving al op relatief kortere termijn het verschil helpen maken, aldus KVGN-voorzitter Han Fennema. Voor een à twee miljoen woningen in Nederland zal warmtelevering via warmtenetten niet weggelegd zijn en is een volledig elektrische verwarming economisch niet haalbaar. Dit speelt met name in oude binnensteden. Voor deze woningen is besparing met hybride warmtepompen de beste oplossing. Met deze technologie kan de gasvraag van een miljoen woningen sterk teruggebracht worden. De resterende gasvraag bestaat dan eigenlijk alleen nog uit de piekvraag naar warmte. Fennema: ‘Dat kan volledig duurzaam, want in 2023 denken we dat er al voldoende hernieuwbaar gas geproduceerd wordt om deze piekvraag in te vullen. Met de combinatie hybride warmtepomp en groen gas kan dus in 2023 een miljoen woningen volledig CO2-neutraal gemaakt worden. Wij zijn al met initiatieven gestart, het kan vandaag al.’

De SER Borgingscommissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels heeft de voorstellen van de KVGN verwelkomd als een waardevolle versterking van het Energieakkoord.

Kijk op de website van de KVGN voor het volledige bericht.