Gasunie en gemeente helpen inwoners met duurzaam wonen

Groningen | persbericht

Stad Groningen en Gasunie tekenen overeenkomst Groningen Woont SLIM

De stad Groningen en Gasunie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om via het energieloket Groningen Woont SLIM energiebesparende maatregelen aan te bieden aan huizenbezitters. Speerpunt in deze samenwerking is een stimuleringskorting voor klanten van het energieloket op de aanschaf van de eerste duizend warmtepompen. Namens Gasunie zette CEO Han Fennema zijn handtekening.

De hybride warmtepomp is voor veel woningen geschikt een geschikte warmtetechnologie en bespaart energie, zonder dat hiervoor grote aanpassingen aan de woning nodig zijn. Wethouder Gijsbertsen van de gemeente Groningen: “Het is goed dat we nu een drempel wegnemen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor de inwoners van onze stad om ook op deze manier te investeren in duurzame energie. Mooi om te zien hoe we hier als stad, bedrijfsleven en inwoners de handen ineen kunnen slaan om ons doel te bereiken.” Op termijn moeten warmtepompen een derde van de warmtebehoefte van de stad op een duurzame manier oplossen. Het Energieloket Groningen Woont SLIM is een initiatief van de gemeente om inwoners van de stad te stimuleren en helpen bij energiebesparing

Groningse aanpak

Ook Gasunie maakt zich sterk voor CO2-besparing en wil actief het gebruik van nieuwe warmtetechnieken helpen stimuleren. Han Fennema, CEO van Gasunie: “De verduurzaming van onze woningen is een enorme opgave. CO2-neutraal en op zo’n manier dat de energierekening betaalbaar blijft. Daar moeten wij gezamenlijk de schouders onder zetten. Met Groningen woont SLIM hebben wij nu gezamenlijk een innovatieve Groningse aanpak ontwikkeld, die niet alleen voor de stad Groningen, maar ook regionaal en landelijk van grote betekenis kan worden bij de moeilijk te verduurzamen particuliere woningen van de gebouwde omgeving.”

Voor de eerste duizend klanten die via Groningen Woont SLIM een warmtepomp kopen, biedt Gasunie een stimuleringskorting aan in de vorm van een service- en onderhoudspakket. Ook is het mogelijk om het energieverbruik te kunnen meten

VNG bijdrage voor innovatieve energieprojecten

VNG heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve product-markt combinaties voor energiebesparing van koopwoningen. Dit warmtepomp-programma van de gemeente Groningen en Gasunie is één van de innovatieve aanpakken die gehonoreerd zijn en ontvangt een bijdrage van ruim 220.000 euro.

Mattias Gijsbertsen en Han Fennema ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto Erik Brand
Mattias Gijsbertsen en Han Fennema ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto Erik Brand

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen