10 jul 2018

Gasunie en het Klimaatakkoord

Om als Nederland de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen, moeten we alle beschikbare energievormen die bijdragen aan reductie van CO2 inzetten. Gas, warmte, zon en wind spelen hierbij samen een belangrijke rol. Het is van belang dat er hiervoor voldoende infrastructuur voor transport en opslag beschikbaar is. Dat blijkt uit de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord die op 10 juli 2018 zijn gepresenteerd.

Wat gaat Gasunie doen?

Aardgas zal voorlopig nog een behoorlijke bijdrage leveren aan het energiesysteem. Die rol zal steeds kleiner worden en waar mogelijk wordt aardgas vervangen door duurzame alternatieven. Onze infrastructuur kan helpen deze overgang mogelijk te maken. De duurzame gassen in de toekomstige energiemix zullen vooral waterstof en groen gas zijn. Voor beide is het nu belangrijk om technologieën de komende jaren verder te ontwikkelen om toepassing op grote schaal mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrolyse voor de productie van CO2-vrije waterstof en vergassingstechnologieën voor de grootschalige productie van groen gas.

Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager. Enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien. Anderzijds om een deel van het aardgasgebruik in de industrie te verduurzamen. In 2030 kunnen we een landelijk waterstofnetwerk beschikbaar hebben, voornamelijk via bestaande infrastructuur, met een capaciteit van ongeveer 15 GW.

Voor duurzame verwarming van woningen en gebouwen zullen groen gas en warmtenetten een groot deel voor hun rekening nemen. Groen gas in combinatie met een hybride warmtepomp kan in 2030 het gasverbruik van ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens CO2-neutraal maken. Met de regionale gasnetbeheerders werken we samen om het invoeden van groen  gas te stimuleren door het grootschalig transport van groen gas mogelijk te maken. Daarnaast zijn we met verschillende partners actief in onder andere Zuid-Holland om warmte-infrastructuur te ontwikkelen.