20 sep 2018

Gasunie gaat de energietransitie in de glastuinbouw ondersteunen

Gasunie en brancheorganisatie voor de tuinbouw LTO Glaskracht Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel hun krachten te bundelen voor de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouwsector. Dit maakten zij vandaag bekend in een persbericht. De partners gaan verkennen welke projecten mogelijk zijn op het terrein van CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing, hernieuwbaar gas en waterstof. Zij willen vanaf 2019 samen projecten gaan ontwikkelen. Ook wordt gezamenlijk inbreng geleverd voor het Klimaatakkoord 2030 dat dit najaar tot stand zal komen. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale sector te zijn.

Sjaak van der Tak en Hans Coenen schudden elkaar de hand na ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
Sjaak van der Tak en Hans Coenen schudden elkaar de hand na ondertekening samenwerkingsovereenkomst.