7 aug 2018

Gasunie: geen gaslek in Winschoterdiep

De melding van woensdag jongstleden dat er in de leiding van Gasunie in de bodem van het Winschoterdiep een lek zou zijn ontstaan, blijkt gelukkig vals alarm. Er is geen sprake van een lek in een Gasunie-leiding. Dit heeft Gasunie na nauwkeurig onderzoek in samenwerking met externe partijen vastgesteld. Het blijkt hier te gaan om zogenaamd ‘moerasgas’. Dat wordt gevormd door de afbraak van organisch materiaal dat spontaan uit de bodem kan vrijkomen. Als dit onder water gebeurt, zijn aan het wateroppervlak bubbels zichtbaar. Deze bubbels waren de oorzaak van de alarmering over een mogelijk gaslek in een leiding van Gasunie. Deze leiding loopt op enkele meters van de plek waar de bubbels zichtbaar waren. Uit standaard veiligheidsoverwegingen heeft Gasunie de plek meteen afgezet en is de druk in de leiding waarin een lek vermoed werd, verlaagd. Het gas werd omgeleid in het systeem, waardoor afnemers gas konden blijven ontvangen. Vanwege het mogelijke veiligheidsrisico werd de vaarweg in het Winschoterdiep tijdelijk afgesloten. Vanaf vandaag worden de activiteiten ter plekke beëindigd. Gasunie biedt excuses aan voor de overlast die ontstaan is als gevolg van de veiligheidsmaatregelen en dankt betrokken instanties en partijen voor de goede samenwerking.