3 jun 2016

GTS: Onderzoeksmethode ACM naar kosten GTS ondeugdelijk

In navolging op de publicatie van de ontwerp-methodebesluiten voor landelijke en regionale energienetbeheerders op 6 april jongstleden, heeft de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag het aanvullende ontwerp-methodebesluit  inzake de statische efficiëntie van GTS gepubliceerd.

Het voornemen van de toezichthouder om de efficiëntie van GTS vast te stellen door middel van een kostenbenchmark is al langer bekend. GTS heeft van meet af aan haar bezwaren tegen de onderzoeksaanpak van ACM naar voren gebracht. Door de opzet van deze onderzoeken wordt namelijk onvoldoende rekening gehouden met verschillen tussen (de kosten van) netbeheerders en de omstandigheden waaronder zij opereren. Hierdoor is het volgens GTS op basis van deze onderzoeken onmogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de kostenefficiëntie. De enorm uiteenlopende efficiëntiescores, die volgens ACM uit het benchmarkonderzoek komen, bewijzen de ondeugdelijkheid van de onderzoeksmethode en daarmee de onbetrouwbaarheid van de uitkomsten. GTS zal deze punten inbrengen in haar zienswijze op het ontwerpbesluit.

Bekijk hier het aanvullende ontwerp-methodebesluit GTS.