10 jun 2016

Onafhankelijke gasinfrastructuurbedrijven presenteren gezamenlijke groene visie voor Europa

Tijdens de 14e GIE jaarvergadering in Sofia, Bulgarije, hebben zeven Europese gasinfrastructuurbedrijven uit evenveel landen -en verenigd in het Green Gas Initiative- een gezamenlijk rapport uitgebracht, getiteld: “Gas and Gas Infrastructure – The Green Commitment”. Het Green Gas Initiative bestaat uit gasinfrastructuurbedrijven die als doelstelling hebben in 2050 via hun gastransportnetwerken in een 100% CO2-neutrale gasvoorziening te voorzien. Vanwege de verschillen per land hanteert elke bedrijf hierbij zijn eigen aanpak. Met de publicatie van dit rapport willen de leden inzicht geven in hun verschillende projecten.

Gasunie draagt bij met de ontwikkeling van groene projecten zoals:

  • Ontwikkelen van de Groen gas Booster: hiermee kan groen gas tussen verschillende netwerken worden uitgewisseld om overproductie te voorkomen

  • LNG break‐bulk facility bij Gate terminal (Haven van Rotterdam): faciliteren van LNG als schone brandstof voor de transportsector

  • Transport van waterstof via Gasunie’s gastransportnet (Zeeuws‐Vlaanderen)

  • Innovatieve technologieën voor de vergassing van biomassa (Milena, Torrgas)

  • Certificering van groen gas (Vertogas)

  • Grootschalige warmteprojecten; hybride warmtepompen